รายละเอียด

แบบสอบถามผ้าทอ (หมดเขตวันที่ 16 ธ.ค. 56)

11/26/2013 2:35:17 PM, ผู้จัดการข่าวสาร ผู้จัดการข่าวสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความเห็นและข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ผลิต และผู้นำเข้า/ผู้ซื้อสินค้าผ้าทอ (Word Document) ได้ที่นี่

ทั้งนี้ โปรดส่งคืนแบบสอบถามทาง E-mail: butrade@moc.go.th , btir.g5@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2547 4741
ให้สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30 น.
 

  Comments

@Copyright 2010 by Bureau of Trade Interests and Remedies